Best and cheapest apartments in Ražanj and Dalmatia

Best and cheapest apartments in Ražanj and Dalmatia

Brdo Movar

Brdo Movar:

MOVAR je 120 metara visoko i strmo brdo na čijem vrhu je od strane Napoleonovo vojske sagrađena vojna utvrda prije nekoliko stotina godina   Radi svog fantastičnog  geografskog  položaja i pogleda korišteno je za obranu i nadgledanje od strane svih vojska do u nazad 60 godina. Nažalost trenutno je zapušteno ali je i dalje svjedok nekih drugih ratnih vremena koji su harali ovim područjima. Kada se zrak očisti jakom burom sa Movara se može vidjeti i Italija.