Best and cheapest apartments in Ražanj and Dalmatia

Best and cheapest apartments in Ražanj and Dalmatia

MULO Svetilnik

Svetilnik Mulo pri vhodu v Rogoznički akvatorij, razvrščen je v red najstarejših luči na našem morju. Zgradila ga je  Avstro-ogrska mornarica leta 1873 na stenah Mulo, severno od Ražnja in je tedaj na njej delala številna svetilnička posadka. Bil je opremljen s dizali za lesnate ribarske čolne, ki so za neviht na morju lahko našli odrešenje pod luči. Znotraj svetilnika se nahaja motornica, 2 ležišča, pomol in prostor za čolne svetilničara. Napajalnost stavbe je 12V DC ki izhaja iz solarnih modulov in vodo dobijo iz lastne cisterne. Svetilnik je avtomatiziran in vključen v daljinski sistem spremljanja.