Best and cheapest apartments in Ražanj and Dalmatia

Best and cheapest apartments in Ražanj and Dalmatia

Rt Punta Planka

Rt Ploća/Punta Planka:

... je opasna plovidbena točka poluotoka koji se u antici nazivao Hilejski poluotok,a rt promunturium Diomedis.  Prema legendi, na Ploči je svetac,trogirski biskup od g.1062.g. spasio brodolomce hodajući po moru. U zahvalu g. 1332.g trogirski plemići Ciprijan Buble i Maroje Dobre izgradili su crkvicu udaljenu 10 m od mora na hridini s dimenzijama7,30 x 5,75. visine 3.90 i debljine zidova 1 m. Građevina četverokutnog tlocrta i snižene poluokrugle apside šiljastim prelomljenim stropom ima karakteristike gotike, ali masivnim pojasnicama i raščlanjenim bočnim zidovimau plitke lukove između jakih lezena koje podržavaju strop još pripada romantičkoj tradiciji. Krovište je pokriveno kamenim pločama. Blagdan se slavi 14.studenog.