Best and cheapest apartments in Ražanj and Dalmatia

Best and cheapest apartments in Ražanj and Dalmatia

Offroad/Biciklističke staze

Offroad/Biciklistička staza:

Mjesto i šira okolica su idealni za opuštanje i hedonizam, vodene sportove i razne oblike rekreacije, od kojih se preporuča hodanje, biciklizam i penjanje kroz živopisne predjele koje karakterizira velik broj parcela s kamenim suhozidima, brojni maslinici, sve rijeđi vinogradi. Na pojedinim mjestima nalaze se i osvježavajući šumarci s borovom šumom, ali je najrasprostranjenija mediteranska makija koja prekriva najveće površine i prostor koji je nekad služio pretežito za ispašu ovaca. Općina Rogoznica je nedavno probila nekoliko kilometara dugu cestu koja spaja istočni dio Ražnja, tj. Stivašnicu sa centrom Ražnja te uvalom Kanica. Sama cesta nije asfaltirana, ali samim time nije ni prometna te se pruža uzduž predivne nenastanjene Duge Uvale između Stivašnice i Kanice te je idealne za duge i živopisne vožnje sa biciklom.