Best and cheapest apartments in Ražanj and Dalmatia

Best and cheapest apartments in Ražanj and Dalmatia

KUĆNI RED

Dobrodošli!

Želimo Vas upoznati sa kućnim redom kako bi Vam boravak u kući bio ugodan, a za sve dodatne obavijesti obratite se domaćinu.

- Smještaj je na raspolaganju od 14:00 sati na dan dolaska do 10:00 sati na dan odlaska.

- Gosti su dužni sami brinuti za svoje stvari i dragocijenosti ostavljene u apartmanima/sobama i vlasnik ne odgovara za eventualni nestanak istih.

- Gosti su odgovorni za svoje ponašanje u kući i njezinoj okolici, a u slučaju nezgode sami snose posljedice.

- Ulazna vrata apartmana/sobe zaključavajte kada ste unutra, a kada izlazite vani obavezno zaključavajte vrata i prozore, zatvorite suncobrane, isključite rasvjetu i sve električne uređaje (TV, klima uređaj, štednjak...) i zatvorite vodu.

- Vlasnik objekta ima pravo u odsutnosti gosta, u osobitim okolnostima, ulaziti u apartman/sobu radi spriječavanja nastanka štete ili opasnosti. O svom ulasku u apartmane/sobe vlasnik je dužan izvijestiti gosta u prvom slijedećem kontaktu.

- Zabranjeno je uništavanje opreme i namještaja, izazivanje nereda i ometanje drugih gostiju, a osobito se zabranjuje stvaranje buke u vremenu od 14:00 do 16:00 sati i od 23:00 do 07:00 sati.

- Sadržaje apartmana/sobe mogu koristiti samo osobe koje su uredno prijavljene kao gosti, a domaćin na traženje gosta može odobriti eventualne posjete u određenom vremenu.

- Nije dozvoljeno unošenje oružja, eksplozivnih i lakozapaljivih materijala.

- Korištenje opreme i uređaja koji nisu sastavni dio ponude apartmana/sobe, dozvoljeno je samo uz suglasnost domaćina.

- Uvođenje životinja dozvoljeno je samo uz suglasnost domaćina.

- Ukoliko dođe do nestanka ili oštećenja instalacije, namještaja, uređaja, opreme apartmana/sobe gost je dužan obavijestiti domaćina. Ukoliko je do nestanka ili oštećenja došlo krivnjom gosta, gost je dužan nadoknaditi odgovarajuću protuvrijednost.

- Iz apartmana/soba zabranjeno je iznošenje uređaja i opreme (ručnici, pokrivači i drugo).

- U slučaju nepridržavanja kućnog reda, domaćin ima pravo otkazati gostu daljnje pružanje usluga.

- Vašu osobnu kartu ili putovnicu predajte domaćinu odmah po dolasku, radi prijave Turističkom uredu.

- Svoje primjedbe, želje i pohvale možete priopćiti domaćinu, koji Vam stoji na raspolaganju u radnom vremenu od 0 do 24 sata.

 Želimo Vam ugodan boravak!