Best and cheapest apartments in Ražanj and Dalmatia

Best and cheapest apartments in Ražanj and Dalmatia

Rt Fauca

Rt.Fauca

Je naizgled otok ali može se reći da je to prirodni poluotok, nenastanjena hrid/brdašce na kojeg se može doći samo pješke po oštrom kamenjaru ili brodom. 
Između Rta Fauce i Punta Planke je groblje brodova na dubinama od preko 100 metara unazad nekoliko stotina godina. 
Razlog tome je što je to mjesto geografski najistureniji dio hrvatske obale prema otvorenom moru i samim time podložno jakim vjetrovima i strujama kojma mnogi brodovi i pomorci nisu se odrpili o čemu priča i crkvica na rtu Ploče. 
A na tom području vodili su se i žestoke pomorske bitke kao što je već spomenuto u povijesti, pa dno ispred Ražnja skriva mnoge tajne i nesretne sudbine.